Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

1 februari 2023
14:45 - 14:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van BIJ1 bij de stemmingen op dinsdag 31 januari 2023 over de motie-Van der Plas (Kamerstuk 30 175, nr. 435) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd.

 4. 4

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data