Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de ChristenUnie bij de stemmingen op 24 januari jl. over de gewijzigde motie-Wassenberg c.s. (Kamerstuk 29 684, nr. 241) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verlengen debatten:

 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Externe Veiligheid (CD 26/1)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Dierenwelzijn (buiten de veehouderij) (CD 26/1)

 12. 12

  Toevoegen Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 26/1)

 13. 13

  Toevoegen Tweeminutendebat Defensie (CD 26/1)

 14. 14

  Het lid Koekkoek: verzoek het debat over de gevolgen van klimaattransitie en de Amerikaanse inflation reduction act voor de verduurzaming en toekomst van de industrie in Nederland en Europa vóór het voorjaarsreces in te plannen

 15. 15

  Het lid Piri: debat met de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de Nederlandse steun aan Oekraïne, 1 jaar na de start van de oorlog, in te plannen in week van 20 februari

 16. 16

  Het lid Kuzu: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten ‘Te weinig kennis over gekleurde huid: 'Diagnoses gemist'’ (Rtlnieuws.nl, 28 januari 2023) en ‘Hulpmiddel huisartsen vol met stereotypen: 'Dit werkt foute diagnoses in de hand'’ (Rtlnieuws.nl, 30 januari 2023)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Madlener: dertigledendebat met de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Automobilist weer stuk duurder uit: benzine veert terug naar €2 per liter’ (Telegraaf.nl, 26 januari 2023)

  Loading data
 18. 18

  Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederland stevent af op een ‘maatschappelijk ontwrichtende’ asielcrisis’ (Nrc.nl, 26 januari 2023)

  Loading data
 19. 19

  Het lid Teunissen: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het demonstratierecht in Nederland (Nrc.nl, 26 januari 2023)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Van der Woude: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over werving van internationale studenten

 21. 21

  Het lid Podt, ondervoorzitter commissie LNV: debat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Natuur en Stikstof over het NPLG en stikstofproblematiek, in te plannen in de week van 21 februari 2023

 22. 22

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Corruption Perceptions Index: Nederland krijgt laagste score ooit’ (Transparency.nl, 31 januari 2023)

  Loading data