Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

24 januari 2023
15:20 - 15:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Behandelingsvoorstel van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven ten aanzien van het verslag over het burgerinitiatief "Build Back Better" (36253, nr. 1).

  Loading data
 2. 2

  Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022) (36002)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (35915)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Faillissementswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de Staat van de rechtsstaat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele technische aanpassingen (36137)

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over een eerdere veroordeling van de verdachte in de zaak Gino

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Emancipatiebeleid

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Wadden d.d. 15 maart 2022

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023

  Loading data