Plenair debat : Tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen (CD 18/1)

De vergadering is geweest

25 januari 2023
10:40 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data