Te behandelen zaken

 1. 1

  Analyse impact concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen van de NZa

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over het besluit toekomstige zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking

  Loading data
 3. 3

  Proces rond besluitvorming over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Loading data
 4. 4

  Voorgenomen besluit concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het proces rond besluitvorming over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen (Kamerstuk 31765-703)

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data