Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken)

De vergadering is geweest

19 januari 2023
23:10 - 23:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data