Plenair debat : Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (36253-2)

De vergadering is geweest

19 januari 2023
10:29 - 10:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Verslag over het burgerinitiatief ‘Opschalen in de zorg’

    Loading data