Plenair debat : Tweeminutendebat Leraren en lerarenopleidingen (CD 15/12)

De vergadering is geweest

1 februari 2023
10:55 - 11:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data