Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 december 2022
14:00 - 14:01 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de SP bij de stemmingen op woensdag 7 december jl. ook vóór de motie-Van der Plas (Kamerstuk 32 317, nr. 796) heeft gestemd.