Plenair debat : Tweeminutendebat Documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. Woo-verzoek (Kamerstuk 36 200-VIII, nr. 147)

De vergadering is geweest

1 februari 2023
11:50 - 12:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de publicatie documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. Woo-verzoek

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data