Plenair debat : Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 991)

De vergadering is geweest

20 december 2022
16:30 - 16:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over de 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs' en de reactie op het rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs'

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data