Plenair debat : Tweeminutendebat Scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden (Kamerstuk 31293, nr. 654)

De vergadering is geweest

1 februari 2023
10:15 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

  1. 1

    Antwoorden op vragen commissie scholen over scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data