Plenair debat : Einde middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken en het Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken/Afghanistan)

De vergadering is geweest

8 december 2022
18:35 - 18:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data