Plenair debat : Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 8/12)

De vergadering is geweest

8 december 2022
17:15 - 17:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data