Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het geagendeerde tweeminutendebat JBZ-raad (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

De vergadering is geweest

7 december 2022
13:15 - 13:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat JBZ-raad d.d. 8 en 9 december 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven