Plenair debat : Tweeminutendebat Onderwijs aan vluchtelingen po/vo/mbo/ho (CD 30/11)

De vergadering is geweest

1 februari 2023
12:05 - 12:20 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data