Plenair debat : Tweeminutendebat Transportraad 5 december 2022 (21 501-33, nr. 980)

De vergadering is geweest

30 november 2022
15:10 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Transportraad van 5 december 2022 (Kamerstuk 21501-33-980)

    Loading data