Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende voorstellen van wet:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven?

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefnota:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de Partij voor de Dieren bij de stemmingen op dinsdag 22 november jl. over de motie-Valstar c.s. (Kamerstuk 36 200-X, nr. 26) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd

 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat mevrouw Teunissen haar motie op Kamerstuk 31 793, nr. 211 intrekt

  Loading data
 8. 8

  Verlengen debatten: -Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie -Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire -Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

 9. 9

  Toevoegen: Debat over de Najaarsnota 2022

 10. 10

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Inhandenstelling

  Loading data
 12. 12

  Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD 23/11)

 13. 13

  Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme (CD 24/11)

 14. 14

  Het lid Koerhuis: vooraankondiging Tweeminutendebat Transportraad 5 december 2022, deze week te houden inclusief Stemmingen

 15. 15

  Het lid Markuszower: dertigledendebat met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Man die therapeute Veldzicht-kliniek doodstak werd in Nigeria verdacht van moord’ (Telegraaf.nl, 24 november 2022)

 16. 16

  Het lid Markuszower: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘ME grijpt in bij rellen in grote steden na WK-overwinning Marokko’ (Telegraaf.nl, 27 november 2022)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Nijboer: debat met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het niet waarmaken van de woningbouwambities, onder andere vanwege de stikstofproblemen

  Loading data
 18. 18

  Het lid Tjeerd de Groot: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het landbouwakkoord

 19. 19

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht dat acht op tien zorgmedewerkers geldzorgen heeft (Zorgvisie.nl, 25 november 2022)

 20. 20

  Het lid Tielen, voorzitter commissie Financiën: verzoek het debat over de Toekomst van de Euro in te plannen voorafgaand aan het krokusreces 2023

 21. 21

  Het lid Kuzu: brief van het kabinet inzake het bericht dat het kabinet excuses wil aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden en een bewustwordingsfonds wil instellen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Omtzigt: verzoek de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen spoedig plenair te agenderen en de concept-ministeriële regeling te ontvangen, waarin vastgelegd wordt wie recht heeft op het energieplafond en wie niet

  Loading data
 23. 23

  Het lid Bikker namens Ceder: vooraankondiging Tweeminutendebat Telecomraad 6 december (CD 30/11) deze week inclusief Stemmingen

 24. 24

  Het lid Van der Plas: brief van de minister-president over de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 24 november 2022 inzake het meermaals lekken naar de pers van beleidsvoornemens (Tweedekamer.nl, 24 november 2022)

  Loading data
 25. 25

  Het lid Vestering: vooraankondiging Tweeminutendebat Wijziging van het Besluit diergeneeskundigen in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep, deze week in te plannen inclusief stemmingen

 26. 26

  Het lid Teunissen: debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis en dit debat in te plannen vóór de minister voor Natuur en Stikstof naar de biodiversiteitstop gaat (12-19 dec)