Plenair debat : Begroting Economische Zaken en Klimaat (36200-XIII) en Nationaal Groeifonds (36 200-L) (antwoord 1e termijn + rest)

De vergadering is geweest

23 november 2022
17:15 - 2:09 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezeggingen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Economische Zaken en Klimaat (36200-XIII)

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023

  Loading data
 3. 3

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat op 22 november 2022

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Opgevoerde motie

  Loading data