Plenair debat : Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI) (antwoord 1e termijn +rest)

De vergadering is geweest

17 november 2022
10:35 - 18:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Justitie en Veiligheid (36200-VI)

  Loading data
 2. 2

  Nazending over het gebruik afkomstgerelateerde indicatoren en aanpak opruimen onrechtmatige en onbehoorlijke verwerkingen

  Loading data
 3. 3

  Werkprogramma 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Loading data
 4. 4

  Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

  Loading data
 5. 5

  Prijsafspraken Raad voor de rechtspraak 2023-2025

  Loading data
 6. 6

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 15 november 2022

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data