Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verdrag:

  Loading data
 5. 5

  Initiatiefnota:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

 7. 7

  Opnieuw aan te houden moties:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgverzekeraar CZ niet meer kan garanderen dat de zorg voor iedereen toegankelijk is, terwijl ze wel zorgplicht hebben (Telegraaf.nl, 11 november 2022)

 10. 10

  Het lid Agema: dertigledendebat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de premieverhogingen door de zorgverzekeraars en de zorg dat zorg onbetaalbaar wordt (Telegraaf, 15 november 2022)

 11. 11

  Het lid Maeijer: vooraankondiging Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken 18 november 2022, deze week inclusief stemmingen

 12. 12

  Het lid Tielen, voorzitter commissie Financiën: verzoek extra Stemmingen op donderdag 24 november 2022 om te stemmen over de Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36235)

 13. 13

  Het lid Fritsma: brief van de minister van Defensie, nog vandaag te ontvangen gelet op de plenaire behandeling van de Defensiebegroting, over het bericht dat het kabinet zware kritiek van de NAVO op de Nederlandse Defensie-inzet niet met de Kamer heeft gedeeld (Zembla, 15 november 2022)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Omtzigt: verzoek het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers) toe te voegen aan de plenaire agenda van deze of volgende week

 15. 15

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over voedselhulp in Nederland (Nu.nl, 15 november 2022)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Palland: verzoek de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (36067) tot een gerichte artikelsgewijze behandeling conform art. 9.10 RvO, met op korte termijn een tweede termijn