Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (36202)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het pakket Belastingplan

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data
 4. 4

  Wet rechtsherstel box 3 (36203)

  Loading data
 5. 5

  Overbruggingswet box 3 (36204)

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36205)

 7. 7

  Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie) (36206)

  Loading data
 8. 8

  Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen (36207)

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers (36208)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) (36107)

  Loading data
 11. 11

  Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36063)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data