Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

8 november 2022
15:45 - 16:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgeden brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging RvO:

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstelling

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen Tweeminutendebat Voortgang/evaluatie missies (CD 3/11)

 8. 8

  Het lid Kuzu: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Historische stap: kabinet gaat excuses maken voor slavernijverleden’ (Rtlnieuws.nl, 3 november 2022)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Markuszower: brief van het Presidium over het lekken uit het Presidium m.b.t. het onderzoek naar Arib

  Loading data
 10. 10

  Het lid Omtzigt: brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over het agendapunt ‘Toekomst pensioenen’ in de ministerraad, te ontvangen vóór de voortzetting van de plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen (36067)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Maatoug: Brief inzake de Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers

  Loading data
 12. 12

  Het lid Thijssen: vooraankondiging Tweeminutendebat Verduurzaming Industrie (CD 9/11) deze week in te plannen

 13. 13

  Het lid El Yassini: vooraankondiging Tweeminutendebat mbo (CD 9/11) deze week in te plannen

 14. 14

  Het lid Vestering: verzoek het Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10) nog deze week in te plannen, inclusief Stemmingen

  Loading data