Plenair debat : Tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie (CD 2/11)

De vergadering is geweest

16 november 2022
17:20 - 18:17 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over signalen m.b.t. de tarieven van ongecontracteerde aanbieders van wijkverpleging en ggz voor het jaar 2023

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data