Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 november 2022
14:10 - 14:11 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data
 3. 3

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 6. 6

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  De volgende brief:

  Loading data
 8. 8

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 9. 9

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voordrachten en benoemingen:

  Loading data
 11. 11

  Inhandenstelling

  Loading data
 12. 12

  Ik deel aan de Kamer mee dat de Groep Van Haga bij de stemmingen op 1 november jl. over de moties:-Ellemeet (Kamerstuk 31 765, nr. 687)-Tielen/Kuik (Kamerstuk 36 200-XVI, nr. 48)-Tielen (Kamerstuk 36 200-XVI, nr. 49)-Hijink (Kamerstuk 36 200-XVI, nr. 55) en-Paulusma/Ellemeet (Kamerstuk 36 200-XVI, nr. 57) geacht wenst te worden vóór deze moties te hebben gestemd.

 13. 13

  Toevoegen: Tweeminutendebat Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne (Kamerstuk 36 045, nr. 113)

 14. 14

  Toevoegen: Tweeminutendebat GGZ/Suïcidepreventie (CD 2/11)