Plenair debat : Tweeminutendebat RBZ/Handel (CD 19/10)

De vergadering is geweest

19 oktober 2022
19:10 - 19:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Toezegging

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data