Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Binnenlandse Zaken (36200-VII)

  Loading data
 2. 2

  Septembercirculaires 2022 gemeentefonds en provinciefonds

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36200-VII) op 12 oktober 2022

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ingetrokken amendementen

  Loading data

  Loading data