Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toevoegen Tweeminutendebat Kabinetsreactie op het WRR–rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg. Mensen middelen en maatschappelijk draagvlak’ (CD 29/9)

 8. 8

  Toegvoegen Tweeminutendebat Armoede- en Schuldenbeleid (CD 6/10)

 9. 9

  Toevoegen Tweeminutendebat Kansspelen (CD 6/10)

 10. 10

  Toevoegen Tweeminutendebat Luchtvaart (CD 6/10)

 11. 11

  Toevoegen Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 5/10)

 12. 12

  Het lid Agema: tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/09)

 13. 13

  Het lid De Graaf namens Markuszower: vooraankondiging Tweeminutendebat JBZ deel asiel (CD 12/10), deze week inclusief Stemmingen

 14. 14

  Het lid Azarkan: debat met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over het bericht ‘Corruptie is bij de Belastingdienst lastig te traceren’ (Nrc.nl, 9 oktober 2022)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Azarkan: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretarissen van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘De politie vraagt opvallend vaak gegevens op van toeslagenouders, maar kan niet zeggen waarom’ (Ftm.nl, 10 oktober 2022)

 16. 16

  Het lid Van Baarle: dertigledendebat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘SCP: deel in Nederland gewortelde migranten voelt zich niet welkom’ (Nos.nl, 10 oktober 2022)

  Loading data
 17. 17

  Het lid De Hoop: debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de bomvolle treinen en onvoorspelbare dienstregeling van de NS

 18. 18

  Het lid Tjeerd de Groot: verzoek uitstel van de behandeling van de LNV- begroting tot de week van 6 december 2022, met het oog op de verwachte timing van de perspectiefbrief van 4 november 2022

 19. 19

  Het lid Teunissen: verzoek om de aanwezigheid van de minister-president en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij het debat over de klimaattop in Sharm-el-Sheikh

  Loading data
 20. 20

  Het lid Westerveld: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Tientallen klachten over misbruik en mishandeling in jeugddorp De Glind’ (Gld.nl, 6 oktober 2022)

  Loading data