Te behandelen zaken

 1. 1

  Informatie over werkgroepen en taskforces bezig zijn met opkoop en innovatie

  Loading data
 2. 2

  Gesprekken tussen kabinet en agrarische sector

  Loading data
 3. 3

  Onafhankelijke gespreksleider voor gesprekken tussen kabinet, medeoverheden en de agrarische sector

  Loading data
 4. 4

  Rapport Remkes 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie rapport Remkes 'Wat wel kan - Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'

  Loading data
 6. 6

  Analyse mogelijke effecten piekbelastersaanpak

  Loading data
 7. 7

  Rekenfout RIVM in de lijst van top 100 ammoniakuitstoters

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het artikel in het Financieele Dagblad 'Ministerie verwacht zeven keer zoveel stikstofvervuilers te moeten aanpakken'

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Beëindigen van veehouderijen. Lessen uit 25 jaar beëindigingsregelingen' van PBL

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van het lid Van der Plas, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 2 november 2022, over nadere toelichting op de fouten in de top 100 lijst grootste ammoniakuitstoters van het RIVM

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het Woo-besluit over stikstofdossier en NPLG

  Loading data
 12. 12

  Uitspraak Raad van State over Porthos en de bouwvrijstelling

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data