Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en debat over de informele Europese top van 7 oktober 2022 en eventueel over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen)

De vergadering is geweest

6 oktober 2022
14:10 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap van 6 oktober en de informele Europese Raad van 7 oktober 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data