Plenair debat : Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 28/9)

De vergadering is geweest

8 december 2022
12:10 - 12:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data