Plenair debat : Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825) (voortzetting)

De vergadering moet nog plaatsvinden

Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (35825)

    Loading data