Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

14 september 2022
13:23 - 13:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toevoegen: Tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (CD d.d. 13/9)

 3. 3

  Toevoegen: Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)

 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van JA21 bij de stemmingen op 12 september jl. over de motie-Azarkan/Van der Plas (Kamerstuk 31 066, nr. 1059) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd

 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor de Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan de termijn voor toekenning is verlengd.

Naar boven