Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

13 september 2022
15:15 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (35384)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij tweeminutendebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2022

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen (35991)

  Loading data
 7. 7

  Motie ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen (35991)

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van enige bepalingen in Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam (introductie gecombineerde geslachtsnaam) (35990)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Motie ingediend bij de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en –afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) (35496)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Overige moties ingediend bij de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het debat over de asielopvang

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds) (36182)

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij de Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

  Loading data