Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brief:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag:

  Loading data
 6. 6

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor een aantal debatten de termijn voor toekenning is verlengd. Debat over het toezicht op cryptomunten.Dertigledendebat over de inzet van personeel in verpleeghuizen.

 8. 8

  Het lid Omtzigt: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Elke week overlijden er honderden Nederlanders meer dan normaal en niemand weet waarom’ (Volkskrant.nl, 8 september 2022)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat met de minister voor Klimaat en Energie over het bericht ‘Kabinet wil schulden overnemen van mensen die energie niet kunnen betalen’ (Nos.nl, 12 september 2022)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Omtzigt: brief van de minister voor Rechtsbescherming over zijn uitspraken in Nieuwsuur dat ouders en kinderen juridisch bijgestaan zullen worden bij uithuisplaatsingen (Nos.nl, 7 september 2022), een reactie op het rapport ‘Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ en het verzoek aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de uitstaande vragen van het debat van woensdag over de jeugdwet voor het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen te beantwoorden

  Loading data
 11. 11

  Het lid Westerveld: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

 12. 12

  Het lid Van Meijeren: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beschuldigingen van corruptie aan het adres van de voorzitter van het OMT Jaap van Dissel

  Loading data
 13. 13

  Het lid Klaver: verzoek de koopkrachtplannen voor het jaar 2022 per ommegaande naar de Kamer te sturen en daarmee niet te wachten tot Prinsjesdag wanneer de plannen voor 2023 bekend worden gemaakt

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Haga: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Hoge energieprijs drama voor slager’ (Telegraaf, 12 september 2022)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Haga: brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Chaos Schiphol houdt aan: al vroeg weer ellenlange rijen’ (Telegraaf.nl, 13 september 2022)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Dekker-Abdulaziz: verzoek donderdag te stemmen over de Wet kiescollege niet-ingezetenen (36071)

 17. 17

  Het lid Agnes Mulder, voorzitter commissie EZK: debat over de Klimaat- en Energieverkenning en de klimaatnota, te houden in de eerste week van november

 18. 18

  Het lid De Roon: verzoek uitstel van het debat over de Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD) (35332)

 19. 19

  Het lid Jasper van Dijk namens Kwint: verzoek uitstel Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)