Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Energieraad)

De vergadering is geweest

8 september 2022
14:25 - 14:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Informele Energieraad d.d. 9 september 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data