Plenair debat : Tweeminutendebat Hoofdlijnenbrief Media 2022 (CD 6/7)

De vergadering is geweest

6 oktober 2022
10:16 - 11:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data