Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 6. 6

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Tweeminutendebat Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit kinderopvangtoeslag (31322-459)

 11. 11

  Tweeminutendebat Financiële Markten (CD 30/6)

 12. 12

  Tweeminutendebat Zzp (CD 30/6)

 13. 13

  Tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap (CD 30/6)

 14. 14

  Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 30/6)

 15. 15

  Tweeminutendebat MIRT (CD 30/6)

 16. 16

  Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD 30/6)

 17. 17

  Tweeminutendebat Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding (CD 15/6)

 18. 18

  Het lid Van Esch: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over luchtkwaliteit n.a.v. het bericht ‘Vrijwel onmogelijk voor Nederland om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling’ (Volkskrant, 1 juli 2022)

 19. 19

  Het lid Markuszower: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Syriëganger krijgt Nederlanderschap terug omwille van kinderen’ (Nos.nl, 29 juni 2022)

  Loading data
 20. 20

  Het lid Markuszower: brief van de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Overheid moet wachtende tbs'ers tienduizenden euro’s betalen’ (Ad.nl, 2 juli 2022)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Tony van Dijck: vooraankondiging Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 juli 2022 (CD 7/7), deze week

 22. 22

  Het lid Kuzu, voorzitter commissie SZW: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over krapte op de arbeidsmarkt

 23. 23

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht ‘Kabinet sluit nationale prestatieafspraken volkshuisvesting met Aedes, Woonbond en VNG’ (Rijksoverhed.nl, 30 juni 2022)

 24. 24

  Het lid Podt: vooraankondiging Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid (CD 6/7), deze week

 25. 25

  Het lid Hijink: debat met de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de woon- en zorgplannen van het kabinet (Ad.nl, 4 juli 2022)

 26. 26

  Het lid Mutluer: dertigledendebat met de minister van Justitie en Veiligheid over de uitvoering van motie Mutluer c.s. inzake uitbreiding reikwijdte Wet tegemoetkoming schadevergoeding n.a.v. de waterrampschade in Limburg

  Loading data
 27. 27

  Het lid Hammelburg: vooraankondiging Tweeminutendebat Herstel en wederopbouw Oekraïne (CD 7/7), deze week

 28. 28

  Het lid Den Haan: vooraankondiging Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg (CD 6/7), deze week

 29. 29

  Het lid Eerdmans: brief van de ministers voor Natuur en Stikstof, van Economische Zaken en Klimaat, van Infrastructuur en Waterstaat, voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stikstofplannen waaraan wordt gewerkt voor diverse sectoren

  Loading data
 30. 30

  Het lid Dassen: brief van de regering met een reactie op het verzoek om in het belastingplan 2023 een grandslag te creëren ten behoeve van een meevallersheffing, zodat er ook in Nederland op korte termijn een wettelijke basis komt voor het opleggen van heffingen bij bedrijven die onevenredig veel profiteren van een crisis, te ontvangen voor het debat over de Voorjaarsnota 2022

  Loading data
 31. 31

  Het lid Omtzigt: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, over de benoeming van dhr. Remkes en zijn mandaat

  Loading data
 32. 32

  Het lid Kuzu namens Azarkan: vooraankondiging Tweeminutendebat politie (CD 7/7), deze week

 33. 33

  Het lid Stoffer namens Bisschop: vooraankondiging Tweeminutendebat Visserij en tuinbouw (CD 6/7), deze week