Plenair debat : Extra Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

29 juni 2022
11:15 - 11:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Het lid Klaver: verzoek het Debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis morgen te agenderen met de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid

    Loading data