Plenair debat : Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII) (1e TK)

De vergadering is geweest

1 november 2022
16:35 - 19:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36200-XVII)

    Loading data