Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

29 juni 2022
14:05 - 14:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Parlementair onderzoeksrapport:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging RvO:

  Loading data
 4. 4

  Tweeminutendebat NVWA (CD 28/6)

 5. 5

  Tweeminutendebat Bouwregelgeving (28325-238)

 6. 6

  Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat over het toezicht op cryptomunten de termijn voor toekenning is verlengd.

 7. 7

  Opnieuw aangehouden motie

  Loading data
 8. 8

  Ik deel aan de Kamer mee dat de Groep Van Haga bij de stemmingen op 28 juni jl. over de motie-Van Strien c.s. (Kamerstuk 33 009, nr. 114) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.