Plenair debat : Tweeminutendebat Externe veiligheid (CD 22/6)

De vergadering is geweest

29 juni 2022
10:15 - 10:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Besluit naar aanleiding van de nader gewijzigde motie van de leden Beckerman en Hagen over het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas inzetten nadat de resultaten van de lopende onderzoeken naar Pfas bekend zijn

  Loading data
 2. 2

  Vervoer aardgascondensaat

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data