Plenair debat : Tweeminutendebat Milieuraad (21501-08, nr. 866)

De vergadering is geweest

21 juni 2022
16:40 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Geannoteerde agenda Milieuraad 28 juni 2022

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Milieuraad 28 juni 2022

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data