Plenair debat : Tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (21501-31-668)

De vergadering is geweest

14 juni 2022
18:45 - 19:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Resultaat van de onderhandelingen tussen Raad en Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU'

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Euregio-Rijn-Waal m.b.t. thuiswerkende grensarbeiders

  Loading data