Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

14 juni 2022
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022) (36003)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Dierproeven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Instelling commissie inzake artikel 57 van de Grondwet

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgangsrapportage lood in drinkwater

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (34974)

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij de Wet voldoende betaalbare woningen

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Slachtofferbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch Zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over voorzieningen voor het jonge kind

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van het Presidium over het verlengen van het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Loading data
 17. 17

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Duurzaam vervoer

  Loading data