Plenair debat : Tweeminutendebat RBZ/Handel (CD d.d. 31/5)

De vergadering is geweest

2 juni 2022
12:15 - 12:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data