Plenair debat : Tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo) (CD d.d. 24/5)

De vergadering is geweest

29 juni 2022
13:50 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data