Plenair debat : Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771) (derde termijn)

De vergadering is geweest

24 mei 2022
16:00 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771) (derde termijn)

    Loading data
  2. 2

    Reactie toezeggingen en amendementen wetsvoorstel zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (Kamerstuk 35771)

    Loading data