Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang verbetering slachtsysteem d.d. 8 juli 2021

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (35608)

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid /Verpleeghuiszorg /Wlz

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad) (35983)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij de Wet op de Nederlandse Sportraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Overige moties ingediend bij het debat over sms-berichten op de telefoon van de minister-president

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de aanpak van discriminatie en racisme

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet basisregistratie personen

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij de Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de buitengewone Europese Raad van 30 en 31 mei 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds

  Loading data