Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (35914) (1e TK)

De vergadering is geweest

31 mei 2022
18:45 - 20:47 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet Uitzonderen voorrang vergunninghouders (35914)

    Loading data